Back

Cloud Operations and Support Engineer

ภาพรวม

ทีม Operations & Support ของเราทุ่มเทในการดูแลระบบที่มีความสำคัญสูงต่อการบริหารงานของลูกค้า (Mission-Critical) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพ, เราได้นำเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อรับประกันว่าระบบของลูกค้าสามารถให้บริการได้อย่างไม่มีสะดุด ในขณะที่ภายในทีม, คุณจะได้เรียนรู้และประสบการณ์การจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Amazon Web Services และผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งในที่สุด จะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้คลาวด์ที่สมบูรณ์แบบ

ทางเดลิเทคกำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา, สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ, และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows, ทักษะด้านการดูแลระบบ, ประสบการณ์ด้านเน็ตเวิร์ก, การเขียนโปรแกรม, ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย, และความพร้อมในการร่วมมือกับทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับระบบขึ้นไปใน Production

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการ, การบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์, การจัดการเน็ตเวิร์ก, การสร้างแดชบอร์ดสำหรับการแสดงกราฟ, พร้อมทั้งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ นอกจากนี้คุณยังจะต้องมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมระบบที่ถูกมอบหมายให้คุณรับผิดชอบ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและประยุกต์การแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือผ่านวิธีการอัตโนมัติ นอกเหนือจากนั้น, คุณยังจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสคริปต์หรือโปรแกรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสั่งซื้อการบริการ (Service Level Agreement – SLA) ที่ได้ตกลงไว้ เพื่อรับรองให้ลูกค้ามั่นใจในความเสถียรและความสามารถในการให้บริการของระบบที่เราจัดการ โดยสังเกตุจากการที่ระบบมีผู้ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ชั่วโมงของวันและทำการปฏิบัติงานโดยไม่หยุดชะงัก
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การจัดการและดูแลระบบเป็นสาขาที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในบทบาทนี้, คุณจะได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งในมิติทางเทคนิคและมิติทางธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังจะเป็นหนึ่งในผู้เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสาธิตผลงานดังกล่าวสามารถเป็นไปในรูปแบบของ SLA, แผนภาพ, ขั้นตอนการทำงาน, เครื่องมือเฉพาะทาง, หรือเอกสารอ้างอิง และตัวคุณจะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและคาดการณ์ตนเองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างละเอียด
 • ควรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
 • มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • สามารถยืนยันว่ามีประสบการณ์ในการดูแลและจัดการระบบ และเครือข่าย
 • มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในด้านระบบ, เครือข่าย, หรือความปลอดภัยข้อมูล
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือและโปรแกรมของ Linux / Unix
 • มีประวัติที่สะท้อนถึงการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 24×7 พร้อมมีการจัดการปัญหาผ่านระบบ Ticket
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับการดูแลระบบเฉพาะด้าน Server หรือ Application
 • สามารถให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและจัดการ Operations สำหรับระบบขนาดใหญ่

คุณสมบัติส่วนตัว

 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่พบ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและสนับสนุนคณะทำงาน
 • เปิดรับและยืนยันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กรุณาคลิกที่ปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ career@dailitech.com
 • สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ career@dailitech.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 061-569-5288


Application Career Form

Application