Career

เลือกเส้นทางทำงานกับเดลิเทค

ที่บริษัท เดลิเทค, ความสำเร็จและความเป็นเลิศของเราสืบเนื่องมาจากการให้ความสำคัญแก่บุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะและความรู้, การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี, หรือสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ บริษัทของเราภูมิใจที่สนับสนุนและเตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ชีวิต @ เดลิเทค

การทำงาน

ที่บริษัท เดลิเทค, ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านคลาวด์, เราภูมิใจที่นำเสนอโอกาสที่ไม่เพียงแค่เป็นงาน, แต่เป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ในการสัมผัสกับโจทย์ที่ท้าทายและความหลากหลายของโลกดิจิทัล. ทุกๆ โปรเจกต์ที่เราทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นเสมือนเวทีของการเรียนรู้และสร้างสรรค์: ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค เช่น ความปลอดภัย, อินฟราสตรัคเจอร์, เน็ตเวิร์ก หรือแม้กระทั่งการจัดการโปรเจคและการบริการลูกค้าด้วยใจ. ภายใต้การดำเนินงานของเรา, คุณจะได้พัฒนาทักษะ, ขยายวงความรู้, และสร้างความสำเร็จอย่างมีคุณค่าที่เกินกว่าเพียงการทำงาน

การเรียนรู้

ที่บริษัทของเรา, เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการทำงาน ผ่านกระบวนการที่ถูกวางแผนเป็นขั้นตอนสำหรับการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากร. ภายใต้การดูแล, คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งจากการมีส่วนร่วมในโปรเจคจริง, การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในทีม, การทำความเข้าใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์, และแนวทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มอบรมออนไลน์ที่คัดสรรมาอย่างดี. เราภูมิใจที่สามารถเสนอการประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะพาคุณไปสู่การประสบความสำเร็จในอาชีพที่ยิ่งใหญ่.

เรื่องสุขภาพ

ที่บริษัทเดลิเทค, สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุด. เรามีการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อติดตามและประเมินสภาพสุขภาพของพนักงานทุกคน ทำให้เราได้รับการป้องกันผ่านการฉีดวัคซีนที่จำเป็นและมีประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล. หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัย, บริษัทยังได้จัดเตรียมประกันชีวิตสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อให้มีความมั่นใจในความปลอดภัย. นอกจากนี้, เรายังส่งเสริมสุขภาพทางกายผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเช่น การเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสร้างความสุขทางกายและใจในการทำงานแต่ละวัน.

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ที่บริษัทเดลิเทค, เรายึดถือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานทุกคนของเรา. ด้วยเหตุนี้, ทางบริษัทได้เลือกจัดตั้งสถานที่ทำงานที่ตึก The Parq – สถานที่ยอดเยี่ยมที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และอยู่ใกล้สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะที่เป็นแหล่งเทียนทานแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ทั้งนี้, ภายในอาคารเรายังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ได้แก่ ระบบกรองฝุ่น PM2.5, การฆ่าเชื้อในอากาศด้วยแสง UV, พร้อมทั้งการบำรุงอากาศที่มีออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด.

ตำแหน่งที่เปิดรับ