Back

Project Manager/Project Coordinator

ภาพรวม

Project Manager จะเป็นผู้ช่วยจัดการเกี่ยวกับโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยการควบคุมเรื่องเวลา ระยะเวลา และต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการโครงการ เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เกิดการทำงานที่เข้ากันได้ดีระหว่างลูกค้าและทีมงาน ส่วน Project Coordinator จะเป็นผู้ประสานงานโครงการติดต่อนัดประชุมระหว่างลูกค้าและทีมงาน รวมถึงการจัดรวมเอกสารที่สำคัญ ติดตามสิ่งที่ขาดหาย และเป็นผู้ประสานงานหลักในการติดต่อกับลูกค้า

เดลิเทคมองหาคนที่มีขอบทำงานร่วมกับลูกค้า มีความเข้าใจในทีมงาน มีพื้นฐานของการสื่อสารและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเอกสารได้ดี ชอบวางแผนและทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร — จะทำหน้าที่เป็นหน้าด่านให้กับทีมงาน Engineer เพื่อให้ทีมงานสามารถโฟกัสกับการส่งมอบงาน ได้วางแผนโครงการ รายงานความคืบหน้า ประสานงานกับลูกค้า ดูความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ติดตามเอกสารของโครงการให้ครบถ้วน
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เราต้องการให้มั่นใจว่าโครงการที่ทางลูกค้าไว้วางใจให้เราดำเนินการสามารถที่จะส่งมอบสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งในความสำเร็จนั้นเกิดจากการประสานงานร่วมมือกันทั้งในทีมงานของเราและลูกค้า เพื่อให้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและทีมงาน ดังนั้นการ Balance ในส่วนนี้คือสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนมีความสุขจากสิ่งที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การดูแลและประสานงานโครงการเป็นศิลปะที่ค่อนข้างมีความท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน การสังเกต ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งความท้าทายนี้รวมถึงการจัดการบริหารความคาดหวังของลูกค้าและการประสานงานกับทีม Engineer นอกจากนี้เนื่องจากโครงการของเรานั้นจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับด้าน Cloud ความท้าทายในด้านการเรียนรู้ในด้านเทคนิคเพื่อให้สามารถประสานงานได้ดีขึ้นจึงเป็นความท้าทายเช่นเดียวกัน

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาใดก็ได้
 • มีความรู้พื้นฐานในการจัดการบริหารโครงการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
 • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานโครงการมาก่อน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานทางด้าน IT

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288


Application Career Form

Application