Back

Cloud Solution Engineer

ภาพรวม

ที่เดลิเทค, ทีม Solution มุ่งมั่นที่จะปูทางการปฏิวัติในวิธีการทำงานของลูกค้าบนแพลตฟอร์มคลาวด์. เราเสนอบริการที่ครอบคลุมเริ่มต้นจากการสรรหาและวางแผนสถาปัตยกรรม, ออกแบบระบบ, กำหนดค่า, และการเสริมสร้างความรู้ในการใช้งานคลาวด์. การเข้าร่วมกับทีมเราสามารถเปิดโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ทางธุรกิจจากหลายเซกเตอร์, พร้อมได้รับความท้าทายทางเทคโนโลยีในด้านเน็ตเวิร์ก, ความปลอดภัย, แอปพลิเคชัน และการจัดการข้อมูล.

เรากำลังมองหาผู้มีแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับลูกค้า, คนที่หากว่าตนเองท้าทาย, และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างล้ำเลิศ. คุณสมบัติที่เราค้นหาได้แก่: มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์, เชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows, มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย, และความยินดีที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของเรา.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้ส่งมอบความเชี่ยวชาญในการออกแบบ, การตั้งค่าระบบ, และการเสนอแนวทางปฏิบัติที่วิธีการขั้นสูง และจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมการส่งมอบ. คุณจะมีโอกาสจัดเวิร์คช็อปเพื่อแนะนำลูกค้า, และร่วมมือในการแก้ปัญหาของพวกเขา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ, คุณยังจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมสคริปต์และใช้งาน Infrastructure-as-Code (IaC) ที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย, เสถียรภาพ, และความประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสิ่งที่ลูกค้าสามารถดูแลและจัดการต่อไปได้ ด้วยการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด และทำให้โครงการเป็นคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – การสร้างและการตั้งค่าที่คุณทำขึ้นจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญในระดับประเทศและบนเวทีนานาชาติ
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การทำงานในฐานะผู้สร้างโซลูชั่นนั้นเปิดโอกาสให้คุณเผยแพร่ศักยภาพในเขตขอบที่กว้างและต้อนรับการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีคลาวด์ที่รักษาความเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เสมอ คุณจะได้ฝึกฝนการตัดสินใจและความยืดหยุ่นในการออกแบบโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและการพัฒนาของเทคโนโลยี ในขณะที่ความท้าทายที่ซับซ้อนจะปรากฏตัวในการเริ่มต้น, กับประสบการณ์ที่คุณสะสมมา คุณจะได้เผชิญหน้ากับปัญหาที่มากยิ่งขึ้นในระดับความซับซ้อน คุณจะได้เป็นผู้สร้างและนำอนาคตในการตอบสนองและสร้างสิ่งใหม่ในการเซอร์วิสให้กับลูกค้า, และจะได้สัมผัสกับความท้าทายใหม่ๆ ในแต่ละวัน.

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างละเอียด
 • ควรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
 • มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • ประสบการณ์ในการออกแบบและการใช้งานระบบบน AWS หรือแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ, เครือข่าย, และมาตรการความปลอดภัย
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือของระบบปฏิบัติการ Linux/Unix
 • ประสบการณ์ในการออกแบบและดูแลระบบขนาดใหญ่
 • ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติส่วนตัว

 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่พบ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและสนับสนุนคณะทำงาน
 • เปิดรับและยืนยันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กรุณาคลิกที่ปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ career@dailitech.com
 • สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ career@dailitech.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 061-569-5288

Overview

At DailiTech, the Solution team is dedicated to paving the way for a revolution in how customers work on cloud platforms. We offer comprehensive services starting from recruitment and architectural planning, system design, configuration, and enhancing knowledge in cloud usage. Joining our team opens opportunities to experience business across various sectors, along with the challenge of dealing with technology in networking, security, applications, and data management.

We are looking for individuals inspired to solve problems and work with clients, those who challenge themselves and possess outstanding creative thinking. The qualifications we seek include: basic computer knowledge, expertise in Linux and Windows operating systems, awareness of security issues, and a willingness to work as a team to create an exceptional experience for our clients.

More Details

 • What you will do – You will deliver expertise in design, system configuration, and propose best practices in advanced methodologies, along with preparing comprehensive documentation for delivery. You will have the opportunity to conduct workshops to guide clients, and collaborate in solving their problems. As an expert, you will also apply your skills in scripting and using Infrastructure-as-Code (IaC) with a focus on security, stability, and efficiency to create solutions that clients can maintain and manage. By providing targeted consultation, you make the projects even more valuable.
 • Why this job is important – The setups and configurations you create will be applied in applications that are important at both national and international levels.
 • What the challenge is – Working as a solution builder opens opportunities for you to unleash your potential in a broad and ever-changing technological landscape, especially in cloud technology that is always evolving. You will practice decision-making and flexibility in designing solutions that align with the specific needs of clients and technological advancements. While complex challenges may appear at the start, with your growing experience, you will face increasingly complex problems. You will be a creator and lead the future in responding and innovating in services for clients, encountering new challenges every day.

Minimum qualifications

 • Applicants should have a minimum educational qualification of a Bachelor’s degree or a Master’s degree in Computer Science or a related field.
 • Must have knowledge and a detailed understanding of information technology and communications.
 • Should be able to use the English language proficiently for communication in a work environment.
 • Have an interest and/or experience in Amazon Web Services.

Additional qualifications considered

 • Experience in designing and operating systems on AWS or other cloud platforms.
 • Expertise in systems, networks, and security measures.
 • Proficient in using tools of Linux/Unix operating systems.
 • Experience in designing and managing large-scale systems.
 • Experience in providing IT technology consulting.

Personal qualifications

 • Committed to continuous learning and development of skills and knowledge.
 • Possesses patience and determination in solving encountered problems.
 • Able to work well with a team and support the working group.
 • Open to and embracing changes in technology and innovation.

Additional information

To apply


Application Career Form

Application